Blog RSS Feed

Peter Havik | Beleggingsanalist

Schaeffler houdt zich staande in FY19

Het Duitse Schaeffler AG (Xextra: SHA) publiceerde vandaag de cijfers voor boekjaar 2019, en zoals bekend was het een zeer uitdagend en moeizaam autojaar. Met EUR 14,4 miljard lag de omzet weliswaar nog niet iets hoger dan FY18 (EUR 14,2 miljard), maar de feitelijke verdiensten moesten niettegenstaande een sterke 2e helft van het jaar toch YoY verliezen noteren. Met EUR 790 miljoen lag de EBIT flink lager dan vorig jaar (EUR 1,35 miljard), al moet gezegd worden dat deze daling voor een groot deel voortkomt uit een investering van EUR 370 miljoen in allerhande programs zoals RACE, GRIP, en FIT die op de lange termijn de effectiviteit van het bedrijf moeten verhogen. Als we deze investeringen niet meerekenen dan komen we uit op een EBIT van EUR 1,16 miljard. Maar de netto inkomsten moesten met EUR 428 miljoen toch flink inleveren t.o.v. FY18 (EUR 880 miljoen). Uiteindelijk werd het jaar afgesloten met een winst per aandeel van EUR 0,65 (FY18; EUR 1,33).

Schaeffler ontwikkelt en produceert ond

  Lees verder
Peter Havik | Beleggingsanalist

Berkshire Hathaway publiceert cijfers voor FY19

Het Noord-Amerikaanse Berkshire Hathaway (NYSE: BRK) publiceerde onlangs de cijfers voor het boekjaar 2019, en die waren over de breedte in orde. De omzet steeg YoY van USD 247 miljard naar USD 254 miljard, en de winst voor belasting noteerde USD 102 miljard. De netto verdiensten noteerden uiteindelijk een kleine USD 82 miljard. De bekende insurance float steeg dit jaar wederom met vele miljarden en noteert momenteel USD 129 miljard. De waarde van alle bezittingen bij elkaar opgeteld (total value of assets) steeg van USD 707 miljard in FY18 naar USD 817 miljard in FY19. Deze berekening is per 31/12/19 en stelt een waarde van USD 248 miljard voor de BRK beleggingsportefeuille.

  Lees verder
Peter Havik | Beleggingsanalist

FLSmidth noteert mooie cijfers voor FY2019

Het Deense FLSmidth & Co. (Kopenhagen: FLS) publiceerde onlangs het eindejaarrapport voor FY2019 (t/m 31/12), en de aandeelhouders kunnen tevreden zijn. De omzet van DKK 20,64 miljard lag 10% hoger dan een jaar geleden, en met name de Mining divisie deed goede zaken. De feitelijke verdiensten zoals de EBITDA en de netto winst lagen met resp. DKK 1,66 miljard en DKK 776 miljoen eveneens hoger dan FY2018. Er werd voor DKK 19,55 miljard aan nieuwe orders binnengehaald, met een vrijekasstroom van DKK 574 miljoen. De winst per aandeel noteerde uiteindelijk DKK 15,50 per aandeel, een mooie stijging ten opzichte van de DKK 12,80 in FY2018.

FLSmidth is een marktleidend leverancier van apparatuur, reserveonderdelen en complete verwerkingsinstallaties gericht op de winning van kolen, goud, ijzererts en koper, alsmede de fabricage van cement en kunstmest. Het bedrijf bestaat voor het overgrote deel uit ingenieurs die de vereiste apparatuur ontwerpen, plannen, installeren en onderhouden, waarbij de werkelijke fabricage wordt uitbesteed aan

  Lees verder
Peter Havik | Beleggingsanalist

Solvay publiceert cijfers FY2019

Het Belgische Solvay SA (Brussel: SOLB) publiceerde onlangs de cijfers voor het 4e kwartaal en gehele boekjaar FY2019, en die waren conform verwachting. De kwartaalomzet noteerde EUR 2,44 miljard en lag -5% lager dan een jaar geleden. Dit had alles te maken met een dalende vraag vanuit de autosector, alsmede een productiestagnatie van de Boeing B737MAX. Over het gehele boekjaar 2019 noteerde Solvay een omzet van EUR 10,24 miljard, en dat was vrijwel gelijk aan FY2018. De EBITDA noteerde met EUR 3,22 miljard eveneensvergelijkbare cijfers met een jaar geleden. Dat de cijfers ondanks een dalende afzet toch YoY constant bleven is te danken aan een flinke prijsverhoging die Solvay gedurende 2019 op z'n artikelen wist door te voeren.

De winst per aandeel noteerde EUR 10,41, een lichte daling in vergelijk met de EUR 10,51 van FY2018. De cashflow (het genereren van contanten) verliep gedurende FY2019 voorspoedig en lag met EUR 801 miljoen maar liefst EUR 76 miljoen hoger dan een jaar geleden.

Solvay is een marktleidend fabrikant van allerhande advanced materials en specialty chemicals die onlosmakelijk verbonden zijn aan talloze industrieën zoals de autosector, luchtvaart, landbouw, gezondheidszorg, energiese

  Lees verder
Peter Havik | Beleggingsanalist

DXC Technology publiceert cijfers 3e kwartaal

Het Noord-Amerikaanse DXC Technology (NYSE: DXC) publiceerde onlangs de cijfers voor het 3e kwartaal van FY2020 (het boekjaar loopt t/m 31/3). DXC noteerde een kwartaalomzet van USD 5 miljard met een EBIT USD 528 miljoen. De operationele inkomsten lagen rond de USD 328 miljoen met een winst per aandeel van USD 1,25. Alle cijfers waren lager dan een jaar geleden. Daarnaast betreft het hier aangepaste cijfers (non-GAAP) die allerhande interne kostenposten niet meerekenen. Als we dit wel doen dan komen we uit op een netto verdienste van USD 90 miljoen. Dit is overigens aanzienlijk beter dan de USD 1 miljard verliespost van vorig kwartaal. De vrijekasstroom lag rond de USD 400 miljoen.

DXC Technology staat te boek als ’s werelds grootste zelfstandige, end-to-end IT services company. Het bedrijf telt momenteel 150.000 werknemers die wereldwijd (70+ landen) 6.000 klanten van IT ondersteuning voorzien. Deze IT ondersteuning kan variëren van systeemanalyse en ontwikkeling van ‘apps’, tot computerbeveiliging, advies bij systeemintegratie, en het verbeteren van communicatie tussen de front & back office. Kort samengevat kan je zeggen dat DXC bedrijven en overheden een helpende hand reikt om te ‘o

  Lees verder