Blog RSS Feed

Maurice Essers | Vermogensbeheerder

Gea Group veert op na kwartaalcijfers

De Duitse GEA Group AG is een technisch consortium dat zich richt op de ontwikkeling en fabricage van machines bestemd voor een enorme hoeveelheid uiteenlopende productieprocessen. Het bedrijf fabriceert o.a koeltorens voor energiecentrales, en allerhande systemen voor de klimaatregeling van kantoren, indoorskicentra en sportstadions, alsmede apparatuur voor het aseptisch verpakken van voedsel en dranken.
Vandaag maakte het bedrijf haar derde kwartaalcijfers bekend. De winst steeg in het derde kwartaal 2013 naar € 117,3 miljoen van € 114,9 miljoen in dezelfde periode het jaar ervoor. Wel wordt opgemerkt dat de cijfers vorig jaar zijn aangepast als gevolg van een boekhoudkundige verwerking van personeelskosten. Het orderboek is gestegen met ongeveer 6%. De EBITDA steeg met drie procent in vergelijking tot vorig jaar van € 162,9 miljoen naar € 168,9 miljoen.

  Lees verder
Peter Havik | Beleggingsanalist

Het luxeprobleem van Warren Buffett

Warren Buffett heeft al jaren het streven om in de kluis van Berkshire Hathaway (BRK) te allen tijde USD 20 miljard in contanten te hebben liggen voor het geval zijn verzekeringsactiviteiten tegen grote claims aanlopen (wellicht een idee voor banken). Dit streven lijkt te mislukken omdat BRK gewoon te succesvol is en teveel geld verdient. Het derde kwartaal van 2013 zal naar verwachting worden afgesloten met een winst van USD 4,3 miljard, en hiermee komt de netto winst voor de eerste negen maanden van dit jaar uit op USD 14 miljard! Daarnaast werd er recent een lening van USD 4 miljard terugbetaald die BRK bij Mars Inc. had uitstaan, en genereerd de BRK top 10 jaarlijks miljarden aan dividendinkomsten. De berg contanten binnen BRK wordt momenteel geschat op USD 40 miljard, en de USD 20 miljard surplus zit vooral in zogeheten T-Bonds (Treasury obligaties). Dankzij de drukpersen van Bernanke wordt de rente in de VS al geruime tijd kunstmatig laag gehouden en genereren deze T-Bonds vrijwel geen inkomsten. Buffett moet dus snel op zoek naar een nieuwe aankoop. En het is niet alsof de beste man stilzit. Dit jaar werd al voor USD 12,6 miljard gestoken in de overname van HJ Heinz Co., en nog eens USD 5,6 miljard voor de aankoop van een energiebedrijf in Nevada. Maar de instroom van contanten bij BRK is gewoon te groot. Naar verwachting zal Buffett de belangen in z’n top 4 (Wells Fargo, Coca Cola, IBM, Amex) verder uitbouwen, en kunnen we volgens analisten dit jaar nog een grote acquisitie verwachten. Het aandeel BRK-A steeg dit jaar met meer dan 30%, en wordt momenteel op de beurs van New York verhandeld voor USD 174,-.

  Lees verder
Maurice Essers | Vermogensbeheerder

Solide cijfers Clariant

Het Zwitserse Clariant AG richt zich op de ontwikkeling en productie van ‘specialty chemicals’. Vandaag maakte het chemie bedrijf haar derde kwartaalcijfers 2013 bekend.
De omzet is afgelopen kwartaal met CHF 1.443 miljoen licht lager ten opzichte van het derde kwartaal 2012. Het netto resultaat uit operationele activiteiten steeg in deze periode naar CHF 129 miljoen van CHF 47 miljoen. De cashflow verbeterde tot CHF 267 miljoen van CHF 181 miljoen.

  Lees verder
Peter Havik | Beleggingsanalist

Probleemkredieten nemen weer toe

Volgens een onderzoek van accountants- en adviesbureau PwC hadden de Nederlandse banken eind vorig jaar gezamenlijk meer dan Euro 57 miljard aan zogeheten ‘probleemkredieten’ op de balans staan. Dit zijn uitstaande leningen waarbij al meer dan 90 dagen geen aflossing/terugbetaling is ontvangen, en waarbij toekomstige betaling gevaar loopt. Dit bedrag ligt Euro 5 miljard hoger dan in 2010 en 2011. We zitten hiermee dus weer op het niveau van crisisjaar 2009, toen de Nederlandse banken voor Euro 58 miljard aan ’slechte’ leningen in hun boekjes hadden staan.

  Lees verder
Maurice Essers | Vermogensbeheerder

JP Morgan schikt met Fannie Mae en Freddy Mac

JP Morgan heeft een schikking getroffen met de toezichthouder FHFA (The Federal Housing Finance Agency). In eerste instantie zal een bedrag van $ 5,1 miljard worden overgemaakt. Deze schadevergoeding wordt betaald omdat JP Morgan Chase volgens de FHFA gefraudeerd heeft met de handel in samengebundelde hypotheken. Een principeakkoord met het Amerikaanse ministerie van Justitie is nog niet officieel, maar er wordt momenteel gesproken over een total bedrag van $ 13 miljard.
Eerder werd al een rechtzaak tegen Bank of America aangespannen, waarbij Fannie MAe en Freddie Mac in het gelijk werden gesteld voor een nog nader te bepalen bedrag.
Momenteel wordt gewerkt aan een groot fraudeonderzoek door het Openbaar Ministerie. Er wordt niet uitgesloten dat bankiers strafrechtelijk vervolgd zullen worden.

  Lees verder