Blog RSS Feed

Maurice Essers | Vermogensbeheerder

Sterke resultaten stuwen koers Oshkosh

Oshkosh, de marktleider op het gebied van gespecialiseerde voertuigen voor uiteenlopende segmenten publiceerde vandaag haar kwartaalcijfers. Het netto inkomen is gestegen naar $ 46,5 miljoen in vergelijking tot $ 38,9 miljoen een kwartaal ervoor. De cijfers liggen hiermee ver boven verwachting. De omzet was 6,1% lager, vanwege lagere verkopen binnen de divisie defensie. Daartegenover staat dat alle andere divisies flink zijn gestegen. De divisie access equiptment steeg met 15,1%, fire en emergency steeg met 20,7% en commercial vehicles steeg met 3,3%. Een beschrijving van Oshkosh kunt u op de kritische belegger terugvinden.
Eerder stond het aandeel nog in belangstelling van investeerder Icahn. Echter het bod van $ 32,50 per aandeel werd verworpen, omdat dit volgens veel beleggers te laag was. Momenteel staat de koers 10,82% hoger op $38,32. Zie het bericht op 12-10-2012.

oshkosh

  Lees verder
Maurice Essers | Vermogensbeheerder

De euro zet sterke opmars voort

De euro is aan een sterke opmars bezig. Een half jaar geleden stond de euro/dollar koers nog op 1,21. Sindsdien is de euro behoorlijk hersteld. Momenteel staat de koers 1,34, een stijging van maar liefst circa 11%. Ook vandaag staat de munt weer hoger, vanwege de postievere vooruitzichten van de ECB.
ECB-president Draghi liet vandaag in een toespraak tijdens het World Economic Forum in Davos dat de economie in de muntunie naar verwachting in de tweede helft van het jaar herstelt. Overheden in Europa hebben behoorlijke voortgang geboekt met hun begrotingsconsolidatie en de inspanningen beginnen vruchten af te werpen. Daarnaast maakte de ECB bekend dat er volgende week voor iets meer dan € 137 miljard aan LTRO-leningen ( lange termijn herfinancieringsoperaties) wordt terugbetaald.
eurusd

  Lees verder
Peter Havik | Beleggingsanalist

Obligatiehouders moeten bloeden voor SNS Reaal

De Nederlandse bank SNS Reaal zit in de problemen. Evenals de ABN en ING heeft de SNS bank enorme hoeveelheden geld ontvangen van de Nederlandse overheid om de financiële crisis te doorstaan, en dit geld moet nu worden terugbetaald. Maar dat geld is er niet. Omdat SNS Reaal wordt gezien als een zogeheten systeembank gaat iedereen ervan uit dat de overheid ze weer te hulp zal schieten (het bekende too big to fail scenario). Dit zal ongetwijfeld gaan gebeuren, maar de Tweede Kamer heeft ditmaal aangegeven dat ze de kar niet alleen gaan trekken. Dus om de schuldenlast van SNS Reaal alvast een beetje te verlichten overweegt de overheid om een groot deel (zo niet alle) van de uitstaande obligaties af te stempelen. Op zich is hier niks vreemds aan. Beleggers hebben hun geld tenslotte uitgeleend aan een slecht functionerend bedrijf en lopen nu de kans hun geld te verliezen. In het gewone bedrijfsleven is dit aan de orde van de dag. Daarbij valt het aantal gedupeerden in het geval van de SNS waarschijnlijk wel mee. SNS Reaal heeft voor een kleine Euro 2 miljard aan achtergestelde obligaties uitstaan, en dit zijn obligaties waarvan beleggers weten dat ze als laatste worden uitbetaald in het geval van faillissement of andere financiële problemen. Voor dit verhoogde risico ontvingen ze veelal een hoger rendement.

  Lees verder
Peter Havik | Beleggingsanalist

Een vooruitblik op 2013 !

We staan als beleggers op een belangrijk moment in het kalenderjaar. De Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn achter de rug, president Obama is herkozen en opnieuw ingezworen. Alle grote Centrale Banken wereldwijd hebben op ongekende schaal monetaire verruiming toegepast. Dit zorgt voor minder onzekerheid op de financiële markten en legt een steun onder de aandelenmarkten. Stabilisering, herstructurering en normalisering van de financiële sector is een belangrijke basisvoorwaarde voor hernieuwde economische groei. De inkrimping van de leencapaciteit van banken dwingt bedrijven te zoeken naar alternatieve financieringsbronnen voor hun balansfinanciering. Privaat spaargeld zal daarom een grotere rol moeten krijgen in het voorzien van financieringen aan bedrijven door middel van het uitgeven van bedrijfsobligatieleningen. Een uitbreiding van de Europese bedrijfsobligatiemarkt richting het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) is daarom noodzakelijk. Op dit moment staat, vanwege het gebrek aan consumentenvertrouwen, enorm veel “lui” geld op spaarrekeningen van banken. Centrale banken dwingen, middels de lage rentevergoedingen op spaargeld, spaarders iets te ondernemen met hun spaargeld. De reële rentevergoeding, de rentevergoeding na aftrek van inflatie en belastingen, is op dit moment zwaar negatief. Dit betekent dat de koopkracht van spaargeld snel daalt en dat spaarders gedwongen worden om iets met hun spaargeld te ondernemen om dit koopkrachtsverlies op te vangen en liefst ook nog een positief reëel rendement te realiseren. Een historisch laag renteniveau en minder onzekerheid op de financiële markten moeten ervoor zorgen, dat bedrijven weer nieuwe investeringen gaan doen en er werkgelegenheid wordt gecreëerd. Het consumentenvertrouwen kan daardoor weer toenemen. Politici zullen de juiste fiscale lange-termijn beslissingen moeten nemen om de staatsbegrotingen weer in evenwicht te brengen. Bovendien dient de politiek te zorgen voor het verbeteren van de infrastructuur. Deze maatregelen moeten samen een klimaat scheppen dat ondernemers weer aanzet tot het doen van nieuwe innovatieve investeringen. Innovatie is de sleutel tot hernieuwde economische groei en werkgelegenheid.
Inzake de asset-allocatie verwachten wij, dat de Europese aandelenmarkt in het komende jaar positief gaat verrassen en dat met name de financiële sector een verder herstel zal laten zien. Bedrijfsobligaties en laag gewaardeerde innovatieve industriële dividendaandelen vormen een belangrijk onderdeel van een goed gespreide beleggingsportefeuille. De edelmetalen Goud en Zilver zijn een nuttige aanvulling in een portefeuille als bescherming tegen de algemene koopkrachtdaling van geld.

  Lees verder
Maurice Essers | Vermogensbeheerder

Continental kondigt nieuwe obligatie aan

Vandaag kondigt Continental nieuwe obligatieleningen voor een bedrag van € 4,5 miljard aan. Dit bedrag wordt opgesplitst in twee obligaties. Een obligatielening van € 1,5 miljard met een looptijd van 3 jaar en een obligatielening van € 3 miljard met een looptijd van 5 jaar (persbericht).
Ondanks de zwakke markt in Europa wist Continental afgelopen jaar een nieuw recordjaar te draaien. De omzet steeg naar € 32,7 miljard. Het EBIT (adjusted) is gestegen naar 10,7% ten opzichte van 10,1% een jaar eerder. Voor 2013 verwacht Continental een omzetstijging van 5% te behalen.
In juni 2012 brachten wij het aandeel nog onder aandacht op de Kritische Belegger. Toen stond de koers van het aandeel op € 64,88. Sindsdien is de koers met 29,95% gestegen en staat momenteel op € 84,31.

  Lees verder